> 

 
Телефон:+359.2.944.6225
E-mail:subscription@iwatchbulgaria.com
Директно:  ilchev_k (Кирил Илчев)
 gstoeff (Георги Стоев)

Начини за плащане

Годишният абонамент за базата данни може да бъде заплатен по следните начини:

По банков път
С превод по сметката на Индъстри Уоч Груп ООД
IBAN: BG02STSA93000000331988
BIC: STSABGSF
Банка ДСК, клон Дондуков